Monthly Archives: May 2016

Një dietë e lehtë

Kjo nuk është një dietë në kuptimin e vërtetë të fjalës, më shumë bëhet fjalë për një fenomen i cili…