Monthly Archives: June 2016

BDI-zimi i BFI-së

Mulla Sula pushtetin e vet e kërkon në pushtet të koalicionit qeveritar LSDM-BDI. Prandaj po e BDI-zon BFI-në, kurse kontrollin…