Monthly Archives: December 2018

OH “Hilal” e vjedh EVN-në

OH “Hilal” që kur doli si “bastard” i OH “EL HILAL” më shumë ka zhvilluar aktivitete vjedhjeje se sa aktivitete…

Krejt kaos

(Rreth kolumnes së fundit të Agim Mehmetit, shkruar nën pseudonimin h. Sulejman ef. Rexhepi, me titull “Ku është nisur kjo…