Boom dezinformimi në Twitter dhe FB pavarësisht masave

Pavarësisht nga kundërmasat në SHBA, në Facebook dhe Twitter, ka një boom dezinformimi, sidomos nga faqe të vetëquajtura “të specializuara”, sipas një hulumtimi German Marshall Fund, një OJQ në SHBA, sipas të cilit koronavirusi dhe zgjedhjet presidenciale i rritën ndjeshëm këta numra. “Në Twitter, aksionet nga llogaritë e verifikuara të përmbajtjes nga faqet e dezinformimit arritën nivele rekord në tremujorin e fundit të vitit 2020, me 47 milionë ‘cicërima’, një e treta e 155 milionë të tillave, të regjistruara në total”, tha German Marshall Fund.

“Megjithëse llogaritë e verifikuara janë një pjesë e përdoruesve të Twitter, ato përfshijnë shumë nga ato më të ndjekurat”, theksoi ai. “Llogaritë e verifikuara janë ndër vektorët kryesorë të dezinformimit”, shtoi OJQ-ja.

“Në Facebook ka pasur një rënie të ndërveprimeve me të gjitha faqet, si ato të besueshme ashtu edhe ato që përhapin dezinformimin, por ndërveprimet me këtë të fundit u rritën në vitin 2020 krahasuar me vitin e kaluar”, shton organizata. “Ato ishin dy herë më të larta se në vitin 2016”, përfundon ajo.

Leave a Reply