Gjorgiev: Duhet të ndryshohet qasja ndaj historisë

Dragi Gjorgiev, anëtari i Komisionit të Përbashkët Historik dhe drejtor i Institutit të Historisë Kombëtare, nuk është shumë i bindur se negociatat me Bullgarinë do të fillojnë në këtë moment.

“Bazuar në atë që dëgjojmë në deklaratën e politikanëve bullgarë, ai mendon se do të jetë shumë e vështirë të bëhet përparim për të filluar negociatat. Po, në një të ardhme të parashikueshme, po, por për momentin nuk jam shumë optimist”, thotë Gjorgiev për emisionin “Trilling”.

Sipas tij, historia duhet të mësohet në shkolla, por duhet të hapet pyetja dhe debati se si dhe si të mësohet.

“Pyetja është se çfarë lloj historie duhet të mësojnë fëmijët dhe kujt duhet t’i paraqitet. Nuk mendoj se është shumë e rëndësishme që një 10-vjeçar të mësojë fakte nga 1.000 vjet më parë në mënyrë që të zhvillojë ndjenjën kombëtare. Qasja ndaj historisë duhet të ndryshohet, si lëndë në librat shkollorë dhe studim,” tha historiani.

Leave a Reply