Edhe unë jam kundër udhëheqësisë tirane të BFI-së

Derisa ne imamët duhet të vuajmë për ekzistencë, ushqimi ditorë i zagarëve të gjuetisë të” DIKUJT” është më e madhe se paga mujore e jona.
Ne imamët nuk kërkojmë mëshirë por kërkojmë barazi si të gjith qytetarët e R. Maqedonisë.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *