Sulejman Rexhepi me ide? Bah!!!

Idete, projektet, nuk hidhen në opinion të pa shoqëruara me narrativin, me qëllimin, me synimin, me metodologjinë e punës, me mënyrën dhe mjetet e realizimit të idesë apo projektit, me formatin e ekipit, me justifikimin, me pritshmëritë, me konstrukcionin fiananciar. E kush do t’ia materializonte kësisoj idenë Sulejman Rexhepit. Ide paska për një revistë fetare! Cili është koncepti i kësaj reviste? Çfarë do të trajtojë ajo? Çfarë ekipi dubet të angazhobet? Cili është buxheti, me sa do të participojnë komunitetet islame respektive! Dhe, fare në fund, çfare do të synojë kjo reviste? Leje krejt Sulejman Rexhepi, sepse dëshirat dhe ëndërrat nuk mund të jenë ide e projekte. Ti kurre nuk ke pasur ide, ndersa je plotë me ëndërra. Një dush të ftohtë për ty: një redaksi e tillë eventuale kurrë nuk do ta ketë selinë në Shkup, jo sa të jeshe gjallë ti, sepse të gjithë e dinë se je llups dhe se sakaq do ta vjedhish redaksinë. Veç kësaj, idetë kombëtare mund të sendertohen dhe të marrin udhë vetëm nëse nisen nga selia e kombit. Nga Tirana, sepse aty është infrastruktura e ideve dhe projekteve kombëtare. Në selinë tënde ka vetëm ëndërra dhe dëshira meskine. Prandaj je kaq shume i dështuar, si në karrierë ashtu edhe në jetë…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *