Komision përkatës për Sulejman Rexhepin dhe kukullat e tij

Uzurpatori i BFI-së, Sulejman Rexhepi, i ngarkuar me vese e me shprehi të një diktatori uzurpator të pashoq, paska vendosur dhe paska themeluar një komision jokompetent, jolegal dhe ilegjitim. Sepse, për një punë kaq “reformatore” siç e paska menduar Mulla Sula, duhet të vendosë Rijaseti e jo vet ai. Por, nuk ka faj se, Mulla Sula për momentin ëshë “sam pasha, sam aga”! Ku pjerdh ai për Rijaset!

Kliko linkun

Leave a Reply