Në zgjedhjet lokale 2021 do të votohet me gjurmë gishtash

Futja e sistemit të shenjave të gishtit për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, do të realizohet në zgjedhjet lokale të këtij viti.

Aleksandar Dashtevski, Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), në fillim të marsit tha se mjetet financiare janë siguruar për këtë ndryshim.

Në shkurt të këtij viti, Komisioni shtetëror zgjedhor (KSHZ) dhe Ministria e punëve të brendshme (MPB) zhvilluan takim për të shqyrtuar mundësinë e futjes së shenjave të gishtave gjatë procesit zgjedhor, si një nga ndryshimet në Kodin Zgjedhor. KSHZ-ja për këtë arsye ka kërkuar mbështetje nga policia, duke u bazuar në Strategjinë TIK 2021-23 dhe Strategjinë për siguri kibernetike.

Leave a Reply