Hoxhallarët e partive

Përkushtimi është pasqyrim i nijetit, për më tepër, i shpirtit! Myslimani i devotshëm ka për obligim t’i përkushtohet Krijuesit të…