I tepërti

Janë shumë mexhlise që e kanë një të tepërt, një të panevojshëm, një të padurueshëm e të pahonepsur! Gjithmonë i…