SI TA SHIKOJMË FILMIN

Me gjasë, ne shqiptarët, edhe më tutje duhet ta shikojmë filmin si mjet edukues, si mjet që të ngrit moralin…