Domosdoshmëria urgjente

Nehas Sopaj për kritikën letrare (Enkas për Hejza-n) Nevoja për kritikë të mirëfilltë letrare është ndjerë kahmos, që nga fillimi…