Category Archives: Opinion / Analizë

Veza apo pula

Shtatë vjet më parë, Bashkësia Fetare Islame organizoi tribunë shkencore “80 vjet kushtetutshmëri të BFI-së”! Asnjë institucion shtetëror nuk shprehu…

I tepërti

Janë shumë mexhlise që e kanë një të tepërt, një të panevojshëm, një të padurueshëm e të pahonepsur! Gjithmonë i…