Shtëpitë botuese!

Midis nesh Shtëpitë e shumta botuese shqiptare në rrethanat aktuale paraqesin një lëndë të mjaftueshme, mbase edhe shqetësues për një…

Topi i blinduar” drejt Ukrainës?

“Panzerhaubitze 2000” mund të përmbysë arritjet e rusëve Ky top gjerman mund të përmbysë arritjet e deritanishme të ushtrisë ruse…