Për tre vjet janë paguar 500 mijë euro për gjykime jokorrekte

Vendimet e gjykatës së Strasburgut kundër shtetit mund të jenë pjesë e një metodologjie për pastrimin e gjyqësorit dhe prokurorisë. Qeveria do t’i analizojë vendimet e gjykatës së të drejtave të njeriut, të cilat identifikojnë elemente të gjykimeve jokorrekte, ose shkelje të të drejtave të njeriut të të pandehurve para gjykatave vendase. Sidoqoftë, megjithëse qeveria njofton se ky segment do të jetë pjesë e pastrimit të shumëpritur, topin për shkarkime të mundshme e hedh te institucionet kompetente.

Leave a Reply