Monthly Archives: August 2021

Zhgënjim dhe hidhërim

Shaqir Fetai është person që refuzohet, që nuk ngjiz askund, që nuk është i ideve, i aksioneve të shëndetshme, i…