Avokati i Thaçit reagon pas aplikimeve të 19 personave që u paraqitën si viktima të ish-krerëve të UÇK-së

Në Gjykatën Speciale në Hagë 19 persona janë paraqitur si viktima direkte dhe indirekte në rastin e aktakuzës së Zyrës së Prokurorit të Specializuar kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit.

Zyra për Pjesëmarrjen e Viktimave në kuadër të Gjykatës Speciale ka rekomanduar që nga këta 19 persona ku ka shqiptarë e serbë, 18 prej tyre të procedohet tutje dhe aplikacionet e tyre të pranohen, ndërsa njërit t’i refuzohet aplikacioni.

David Hooper, avokat i Hashim Thaçit, për këtë çështje ka paraqitur në Speciale një parashtresë me 13 faqe material, ku e ka kritikuar Zyrën për Pjesëmarrjen e Viktimave, raporton Express.

“ZPV pretendon që gjyqtari i procedurës paraprake nuk duhet ta konsiderojë veten të kufizuar nga ngjarjet dhe vendet e përcaktuara shprehimisht në Aktakuzë ose oraret e saj”, shkruan Hooper.

Sipas Hooper, është krejtësisht e paarsyeshme që një të akuzuari në aktakuzë t’i m’vishen edhe krime të pretenduara për të cilat ai nuk fajësohet apo akuzohet. Kësisoj, avokati Hooper ka kërkuar që të pranohen vetëm aplikacionet e viktimave, të cilët paraqesin prova të qartë se kanë pësuar dëm direkt dhe jo indirekt gjatë periudhës së aktakuzës.

Hooper po ashtu e akuzon këtë zyrë se nuk ka treguar vendin ku kanë ndodhur krimet e pretenduara nga aplikuesit.

“Mbrojtja vëren se ZPV nuk ka zbuluar, në Raportin e saj, vendndodhjen e krimeve të pretenduara të përmendura nga ankuesit. Për aplikantët Viktima-01/06, Viktima 02/06, Viktima-03/06, Viktima 04/06 dhe Viktima-05/06, ZPV i referohet vetëm një vendi të paraburgimit i shënuar në Aktakuzën e Konfirmuar, brenda periudhës së akuzës ”. Në lidhje me Viktimën-07/06, ZPV vëren se kërkuesi pretendon disa krime “Në një vend të panjohur në Kosovë brenda periudhës së akuzës.” Per aplikantët e mbetur, ZPV thjesht tregon se ata pretendojnë ngjarje “në territorin e Kosovës ”brenda periudhës së akuzës,  duke përfshirë një zonë prej 10 mijë e 887 metrash katror”, thuhet në parashtresë.

Detaje mbi viktimat e pretenduara, të marra nga Zyra për Pjesëmarrjen e Viktimave:

Aplikantët me pseudonime Viktima-01/06, Viktima-02/06, Viktima-03/06, Viktima 04/06 dhe Viktima-05/06 janë të përkatësisë etnike serbe dhe pretendojnë të jenë viktima të drejtpërdrejta të rrëmbimit, torturës, ndalimit të paligjshëm dhe trajtimit mizor në të njëjtin vend ndalimi të shënuar në Aktakuzën e Konfirmuar, brenda periudhës së akuzës. Ata pretendojnë të kenë pësuar dëm fizik, mendor dhe material si pasojë e këtyre krimeve.Aplikantët Viktima-01/06, Viktima-02/06, Viktima-03/06 dhe Viktima-05/06 nuk dorëzuan dokumentacionin mbështetës në lidhje me dëmin, ndërsa Viktima-04/06 dorëzoi a raport psikiatrik mbi dëmin mendor të pësuar.

Aplikanti Viktima-06/06 është e përkatësisë etnike shqiptare dhe pretendon se është qëlluar me armë zjarri 1997 nga UÇK-ja duke pësuar dëmtim fizik dhe mendor si pasojë. Aplikanti është aplikanti i vetëm në këtë raport që nuk rekomandohet për pranim si a viktima pjesëmarrëse (Grupi B).

Aplikanti Viktima-07/06 është i përkatësisë etnike serbe dhe pretendon të jetë viktimë e drejtpërdrejtë e rrëmbimit, torturës, ndalimit tëpaligjshëm dhe trajtimit mizor nga UÇK-ja në një vend të panjohur në Kosovë brenda periudhës së akuzës. Ankuesi pretendon të ka pësuar dëmtime fizike, mendore dhe materiale si pasojë e këtyre krimeve. Aplikanti ka dorëzuar certifikata mjekësore mbi dëmtimin fizik dhe mendor dhe fotografi të pasurisë së shkatërruar, si dhe dokumente për humbjen e fitimeve sidokumentacion mbështetës për dëmin material.

Aplikanti Viktima-08/06 është me përkatësi etnike Serbe dhe pretendon të jetë viktimë indirekte e rrëmbimit dhe zhdukjes me forcë të burrit të saj nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Përkundër disa përpjekjeve për të marrë informacion në lidhje me burrin e kërkuesit, fati i tij mbetet i panjohur deri më sot. Aplikanti paraqiti një raport nga një psikolog si dokumentacion mbështetës për dëmtimin mendor të pësuar.

Aplikantët Viktima-09/06, Viktima-10/06 dhe Viktima-11/06 janë shqiptarë  dhe pretendojnë të jenë viktima indirekte, anëtarë të së njëjtës familje, të cilëve burri / babai u ndalua nga UÇK-ja brenda periudhës së padisë në territor të Kosovës. Familja u informua për arrestimin e tij, por rrethanat e tij, zhdukja dhe fati i tij mbetet i panjohur. Ankuesit pretendojnë se kanë vuajtur dëmtimin mendor. Ata nuk paraqitën ndonjë dokumentacion mbështetës për dëmin.

Parashtruesi Viktima-12/06 është i përkatësisë etnike shqiptare dhe pretendon të jetë indirekt viktimë e vrasjes së vëllait të tij nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda  periudhës së akuzës. Ai pretendon se, si pasojë, ai dhe e gjithë familja kanë pësuar dëmtim mendor. Ai nuk paraqiti asnjë dokumentacion mbështetës për dëmin.

Parashtruesi Viktima-14/06 është me përkatësi etnike Serbe dhe pretendon të jetë viktimë indirekte i cili ka pësuar dëmtime mendore si pasojë e vrasjes së babait të tij nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Ai pretendon se, si pasojë, ai ka pësuar dëmtime mendore. Ai nuk paraqiti ndonjë mbështetje dokumentacionin mbi dëmin.

Aplikantët Viktima-16/06, Viktima-17/06 dhe Viktima-18/06 janë anëtarë të e njëjta familje, burri / babai i së cilës u rrëmbye dhe u vra nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudhës së akuzës. Eshtrat e tij u gjetën. Në vitin 2010, Zyra e UNMIK-ut për Personat e Zhdukur dhe Forenzikën përcaktoi identitetin e tij. Aplikantët pretendojnë se, si pasojë, ata kanë pësuar dëmtime mendore. Viktima-17/06 paraqiti një raport mjekësor si dokumentacion mbështetës për dëmin, ndërsa dy aplikantë nuk paraqitën asnjë dokumentacion mbështetës.

Aplikanti Viktima-19/06 është një shqiptar i Kosovës dhe pretendon të jetë një viktimë indirekte e vrasjes së vëllait të saj nga UÇK-ja në territorin e Kosovës brenda periudha e akuzës. Ajo pretendon se, si pasojë, ajo ka pësuar dëmtime mendore. Ajo nuk dha asnjë dokumentacion mbështetës për dëmin.

Leave a Reply