Kjo është shefja e re në Inspektoratin e Policisë së Kosovës

Inspektorati Policor i Kosovës njofton opinionin publik se Ministri i Punëve të Brendshme, Bejtush Gashi, me vendim, Nr 363/2018 të datës 02.08.2018, ka emëruar Miradije Kelmendin, Kryeshef Ekzekutiv të IPK-së.

Ky emërim ka ardhur pas përfundimit të procedurave të konkurrimit nga konkursi i shpallur me datën 04.07.2018. Vendim ka hyrë në fuqi ditën e nënshkrimit dhe nga data 02.08.2018 Miradije Kelmendi do ti kryej të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që dalin nga Ligji Nr. 03/L-231 Për Inspektoratin Policor të Kosovës.

“Inspektorati Policor i Kosovës fton opinionin publik që të vazhdoj të besoj në punën profesionale të IPK-së dhe fton në bashkëpunim të përhershëm në ngritjen performancës tonë”, njofton IPK-ja.

Leave a Reply