Në Dibër pjesëmarrja më e madhe, më e ulta në Fier e Vlorë

Deri rreth orës 15:00, pjesëmarrja në rang vendi është rreth 27 përqind. Qarku me pjesëmarrjen më të lartë të votuesve, sipas të dhënave të dërguara në KQZ deri në orën 13:00 është ai i Dibrës me rreth 34 përqind të votuesve.

Qarku me pjesëmarrjen më të ulët është ai i Vlorës dhe Fierit, me rreth 23 përqind secili.Pjesëmarrje e kënaqshme, të paktën deri rreth orës 13:00, është vërjetjur edhe në Tiranë dhe Lezhë.

Leave a Reply