Nishani çon në Kushtetuese ligjin e pronave

Presidenti Bujar Nishani çon në Kushtetuese ligjin e ri për kthimin dhe kompensimin e pronave, pasi Kuvendi nuk e votoi“Ligji, në tërësinë e tij, cenon parimet bazë kushtetuese të sigurisë juridike, barazisë para ligjit, zhbën konceptin e ekonomisë së tregut si dhe bie ndesh me vendimet e Gjykatës Kushtetuese dhe standardin e vendosur nga Gjykata Evropiane e Të Drejtave të Njeriut”

Leave a Reply