Rama: Korrupsioni në drejtësi po pengon zhvillimin ekonomik

“Vendimet arbitrare të drejtësisë dhe gjyqtarët e korruptuar po pengojnë ekonominë dhe zhvillimin e saj”.

Ky ishte mesazhi i përcjellë nga kryeministri Edi Rama në tryezën e përbashkët të organizuar mes Qeverisë dhe Bankës së Shqipërisë mbi sfidat ekonomike që ka vendi dhe kreditimin.

“Është mungesë e rëndësishme ajo e kryetarëve të gjykatave këtu sepse nëse ka një shembull kuptimplotë për faktin sesi një drejtësi e korruptuar mund të pengojë një ekonomi dhe zhvillimin e ekonomik, na e jep sjellja arbitrare e gjykatave dhe gjykatësve të korrutpuar në raport me vendimet për kolateralin”, deklaroi Rama.

Sipas kryeministrit, zhbllokimi i kanalit të drejtësisë për t’i mundësuar bankave ekzekutimin e kolateralit dhe çlirimi i bankave nga kthetrat e korrupsionit të drejtësisë, është një hap i rëndësishëm për zhbllokimin e kredive.

“Që në fillim i kemi marrë me shqetësim kreditë e këqija, si shprehje e një ekonomie në krizë, por mbi të gjitha e një gjendjeje financiare kaotike”, deklaroi kryeministri.

Rama përmendi një sërë reformash dhe vendimesh të qeverisë për t’i dhënë hov kreditimit të ekonomisë, mes të cilave ai për shlyerjen e të gjitha detyrimeve të prapambetura ndaj biznesit që Qeveria trashëgoi, si një masë dhe mundësi për të ulur kreditë e këqija.

Ndërkohë, në fjalën e hapjes, Guvernatori Genti Sejko deklaroi se pavarësisht se mbeten në shifra relativisht të lartë, kreditë e këqija nuk kanë cënuar sistemin bankar në vendin tonë.

“Ritmi i rritjes së kredive me probleme është ngadalësuar, shpenzimet vjetore të bankave kanë rënë dhe kredia e re, ajo në lek ka qënë e qëndrueshme”, tha Sejko.

Sejko sugjeroi ndryshime ligjore për të përshpejtuar dhe thjeshtuar procesin e shqyrtimit dhe ekzekutimit të kolateralit nga ana e gjykatave.

“Problematika kryesore dhe një nga pengesat më të rëndësishme që kemi patur kanë qenë pengesat me procesimin e rasteve në gjykata, vonesat që kanë ardhur nga gjykatat, në raste që do të ekzekutonin kolateralin dhe Zyrat e Përmbarimit”, tha ai.

Leave a Reply