Shqipëria, drejt plakjes. Në dy dekada dyfishohen të moshuarit, bien lindjet, ikin të rinjtë

Shqipëria, nga vendi me popullsinë më të re në Europë, po përballet nga viti në vit me rënien e lindshmërisë si pasojë e jetës dinamike.

Sipas studimit të INSTAT mbi plakjen e popullsisë, ky fenomen, kombinuar me rritjen e jetëgjatësisë, do të rrisë moshën e tretë, ndaj dhe në vitin 2030 popullsia mbi 65 vjeç do të përbëjë 33% të qytetarëve.

“Në vitin 2001, norma totale e lindshmërisë ishte poshtë nivelit të zëvendësimit, me mesatarisht 2.3 fëmijë për grua. Në censusin e fundit, norma e lindshmërisë ishte poshtë normës së zëvendësimit, me 1.7 fëmijë për grua”, tha Bart de Bruijn, ekspert i Statistikës.

“Gjatë dy dekadave, nga ’89 deri në 2011-n, numri i personave të moshuar është dyfishuar dhe, nëse ky trend do të vazhdojë me këto ritme, në 2031-shin do të kemi 1/3-tën e popullsisë mbi 65 vjeç”, tha Emira Galanxhi, drejtore e Statistikave Sociale.

Një tjetër fenomen, që po çon në plakjen e popullsisë, është edhe tendenca e të rinjve për t’u larguar jashtë vendit.

“Të rinjtë kanë vazhduar të emigrojnë përgjatë dekadës së fundit. Studime të fundit tregojnë qëllimin në rritje të rinisë për të lënë vendin e tyre. Si ndikon kjo në marrëdhëniet ekonomike e sociale? Ky trend duhet të shqetësojë çdo qeveri dhe politikbërës”, tha ambasadori zviceran.

Ekspertët rekomandojnë reagim të shpejtë për t’iu përgjigjur këtyre ndryshimeve, që prekin skemën e pensionit, shërbimin shëndetësor, politikat e strehimit dhe ato arsimore afatgjata.

Leave a Reply