Ja cili është vendi më i mirë në botë për cilësinë e jetës

Norvegjia rradhitet e para në renditjen vjetore të Kombeve të Bashkuara me 189 vende të matura sipas jetëgjatësisë mesatare, arsimit dhe të ardhurave. HDI rendit një vend në varësi të jetëgjatësisë, viteve të shkollimit, viteve mesatare të shkollimit si dhe të ardhurave bruto ndërkombëtare (GNI).

Norvegjia ka jetëgjatësinë më të lartë nga 189 vendet në indeks, me një mesatare prej 82 vjet, vitet e pritshme të shkollimit 18.1, vitet mesatare të shkollimit 12.9 dhe të ardhurat bruto ndërkombëtare (GNI) në Novergji janë 66.494 dollarë

Leave a Reply