A e dini se?

Kuriozitet me vlerë…

Në shkollat japoneze, nxënësit nuk i nënshtrohen asnjë testi derisa të arrijnë në klasën e katërt (moshën 10 vjeçare).

Përse?

Ngase qëllimi i tyre është që gjatë 3 viteve të para, mësuesit të mos vlerësojnë njohuritë ose të mësuarit e fëmijës, por të instalojnë sjellje shembullore dhe të zhvillojnë karakterin e tyre të mirë!

Po, kjo është ajo çfarë mësojnë nxënësit japonez: sjellja e mirë para diturisë! 

Leave a Reply