Agjencia e azilit në BE: Tre propozimet e Juncker për emigracionin

Tre janë propozimet e presidentit të Komisionit Europian, Jean Claude Juncker, në lidhje me çështjen e emigracionit në BE. Në fjalën e tij drejtuar shteteve anëtare më 12 shtator, Juncker e vuri theksin te solidariteti me emigrantët, por njëkohësisht edhe mbrojtja e kufijve të jashtëm të Europës.

Në mënyrë të veçantë, propozimi për forcimin e Agjencisë së Azilit për BE-në synon t’u garantojë vendeve anëtare mbështetje të plotë operacionale nga Unioni.

Propozimi i amenduar i Komisionit do të pajisë Agjencinë e ardhshme të Azilit me mandatin, mjetet dhe mjetet e nevojshme të nevojshme për të siguruar një shërbim të shpejtë dhe të plotë për shtetet anëtare gjatë gjithë procedurës së azilit. Propozimi përfshin 3 aspekte:

1.Mbështetje të fortë operacionale për procedurat e azilit: Ekipet për mbështetjen e azilit të Agjencisë do të jenë në dispozicion për të ofruar një gamë të plotë aktivitetesh mbështetëse, duke përfshirë edhe zbatimin e të gjithë fazës administrative të procedurës së azilit;

2.Ekipe të përbashkëta të menaxhimit të migracionit në BE do të mbështesin shtetet anëtare kur të jetë e nevojshme dhe të kërkohen, duke përfshirë zonat me më shumë emigrantë dhe qendrat e kontrolluara. E përbërë nga ekspertë nga Kufijve Europianë dhe Rojeve Bregdetare, Agjencia e BE-së për Azilin dhe Europoli, ekipet do të koordinohen nga Komisioni.

Nën autoritetin e shteteve anëtare pritëse, ato do të kryejnë të gjitha detyrat e nevojshme për të pritur të ardhurit dhe për të bërë dallimin mes personave që kanë nevojë për mbrojtje dhe atyre që nuk e kanë një nevojë të tillë dhe të kryejnë procedurat e azilit dhe kthimit mbrapa;

3.Rritja e mjeteve financiare: Për të siguruar që Agjencia të mund të kryejë detyrat e saj në rritje, Komisioni propozon një buxhet prej 321 milionë euro për periudhën 2019-2020 dhe 1.25 miliardë euro për periudhën 2021-2027.

Leave a Reply