Category Archives: Kulturë

Koha për kundërkulturë

Midis nesh Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut që nga pavarësimi i këtij shteti kanë qenë pjesëmarrës në qeverisjen e vendit….