Kampi pa kushte, fëmijët flenë në tokë, ka mungesë ushqimi

Shkup, 11 dhjetor – Kampi i pranimit në kufirin jugorë nuk është i gatshëm për sezonën e dimrit, ka konstatuar kështu Markus Dulbert, kryesues i obsusmanëve për fëmijët, pas vizitës në vendin tonë.

Ai bashkë me delegacionin e Sos fëmijëve nga Hollanda bashkë me disa media, ka theksuar: ’’Sot vizitova kufirin maqedono grek ku priten refugjatët. Një pjesë e tyre janë fëmijë pa prindër, kishin nevojë të madhe dhe urgjente për shumë gjëra, ishin pa ushqime, fëmijët flenë në tokë. Kampi nuk ishte i gatshëm të fillojë sezonën e dimrit akoma. Njerëzit mundoheshin të ndihmojnë bashkë me organizatat joqeveritare por ndryshe kur ndihmon shteti. Kishte mungesë të batanijeve e shumë gjërave tjera”, ka nënvizuar Markus Dulbert, kryesues i obsusmanëve për fëmijët

Leave a Reply