Mulla Sula po përjeton një izolim të plotë

Pse tashmë katër vite gjendet në një izolim të plotë. A e kupton Mulla Sula se ky izolim në fakt po e dëmton ekskluzivisht Bashkësinë Fetare Islame si dhe myslimanët e vendit. Deri kur ky Institucion dhe pjesëtarët e këtij Institucioni do ti vuajnë pasojat e sharlatantizmit dhe të poshtërimeve të Mulla Sulës!

Duke qenë i izoluar, Mulla Sula ka nevojë për bankete me muzikë live, për dekorata të blera dhe shumë budallallëqe të tjera të kushtyeshme për BFI-në!

Leave a Reply