Tag Archives: BFI e uzurpuar

Djalli fshihet në detaje

Shikuar sipërfaqësisht, Shaqir Fetai na del si një injorant që duhet të udhëzohet e të këshillohet kah e mbara, por,…