Tag Archives: Eset Shaqiri

Veza apo pula

Shtatë vjet më parë, Bashkësia Fetare Islame organizoi tribunë shkencore “80 vjet kushtetutshmëri të BFI-së”! Asnjë institucion shtetëror nuk shprehu…