Viteve të fundit nga Maqedonia janë nxjerrë ilegalisht 5 miliardë dollar

Pjesa më e madhe e parave janë nxjerrur jashtë vendit në vitin 2008, ku sipas këtij hulumtimi nga Maqedonia jashtë shtetit janë nxjerrë 928 milion dollarë.

Edhe në vitin 2011 nga shteti janë nxjerrë një numër i konsiderushëm i parave edhe atë 834 milion dollarë.

Hulumtimi i Global Financial Integrity është bërë në bazë të analizës së të dhënave për këmbim ndërkombëtarë dhe bilanci iI pagesave të cilat i publikon Fondi Montarë Ndërkombëtarë

Leave a Reply