Letërkëmbimi

Në fokus Letërkëmbimi është formë e përcjelljes së informacionit si dhe të ruajtjes së kontaktit dhe të raporteve. Një letër…