Category Archives: Opinion / Analizë

Mulla Sula si Serbia

Satrapët kanë instiktin e të vepruarit në sinkron. Kudo qofshin, në çfarëdo pozite qofshin, satrapët, diktatorët, kriminelët, veprojnë nën një…

BFI-ja e HILAL-it

Krimet shoqërore vijnë si pasojë veç të tjerash edhe e përmbysjes së vlerave. Në secilën shoqëri ku përmbysen vlera zë…