Category Archives: Opinion / Analizë

Kriza e pushtetit

Pushteti i pacënueshëm i drejtësisë është ai garanci e fuqishme e bashkëjetesës në harmoni në mes të shoqërisë dhe të…

Figuranti i izoluar

I izoluari gjithnjë keqpërdorë aktivitetin, për më tepër, aktivitetin që ka të bëjë me izoluesit! Keqpërdorimi i informacionit shkon me…