“Një ditë” poezi nga Bajram Selmani

Një ditë do të mësohet e dihet

                                       gjithçka!

e vërteta lakuriq, prej së cilës

                                        gjithkush,

do të mbetët i befasuar dhe i

                                         turpëruar!

Një ditë si sot, do të del në shesh,

skizofrenia e njerëzve, pastaj s’ka më,

                                          të fshehur…

s’ka më të falur.

         .    .    .

Gjithçka do të del në shesh,

dhe fëmijët do ta mësojnë,

           të vërtetën e hidhur

për prindërit e tyre, që kurrë “nuk i

                                         deshtën”(!)

por kur nuk pushuan së “aktruari”!

Gjithçka do të del në shesh,

edhe ajo hipokrizi më e padukshme,

                                          njerëzore,

e asgjë më s’do mbetët mistike,

si dashuria, ashtu dhe urrejtja e maskuar

                                             si mirësjellje.

       .    .    .

Do të del në shesh uria e pangopur,

                                       për pushtet,

si për “bukën e për ujin” e nuk do të

                                      turpërohen!

e njerëzve të pa pushtet.

Si puna e papunësia e mburracak-kejve,

                                                 si të zot,

do të duken qartë, si në shuplakë të

                                                  dorës,

prej të gjithëve: agjentët e shërbimeve

                                        gjinekologjike,

e agjentët shqiptar të shërbimeve partiake,

që gjithçka përfaqësojnë, por jo edhe

                                          shqiptarët!

Një ditë do të del në shesh,

                              gjithçka,

e ne do të ndahemi, në ata të cilëve ju takon

                                                          historia

dhe ata të cilët janë turpi i saj.

Një ditë gjithçka do të mësohet,

                    gjithçka do të dihet.

Leave a Reply